Ronny Borgsteede (Summa College) – “Het schoolgebouw van de toekomst is nooit af”

Ditmaal gingen we in gesprek met Hoofd Huisvesting van Summa College, Ronny Borgsteede. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor alle aspecten die te maken hebben met de verschillende gebouwen van de onderwijsinstelling. Van kwaliteit zoals beheer en onderhoud, tot kwantiteit zoals het benodigde aantal vierkante meters, bijbehorende faciliteiten en omgeving. Daarnaast speelt het huisvestigingsteam een rol in de benodigde innovaties. Met meer dan 250 praktijkopleidingen die op het gebied van huisvesting allemaal een specifieke vraag hebben, een grote uitdaging. Wij spraken hem over zijn visie op het schoolgebouw van de toekomst en de best practices.

De vraag uit het onderwijs voert altijd de boventoon

Wanneer we hem vragen naar zijn blik op hoe het schoolgebouw van de toekomst eruit komt te zien, geeft Ronny een duidelijk antwoord. Welk aspect er dan ook wordt belicht in het toekomstige onderwijs en het bijbehorende schoolgebouw; elke verandering moet het resultaat zijn van de vraag vanuit het onderwijs en de maatschappij. De basisvraag vanuit huisvesting blijft daarbij altijd hetzelfde: waarom hebben we de faciliteiten wat wordt er gemist als we deze afstoten of out-sourcen? Een proces dat continu onderhevig is aan veranderingen. Ronny geeft een voorbeeld: met de komst van het coronavirus en bijbehorend thuisonderwijs werd verwacht dat een groot onderdeel van het onderwijs voorgoed online plaats zou gaan vinden. Echter, bleek niets minder waar. Studenten en docenten misten de cruciale connectie en het contact met anderen. Dit deed direct de toekomstverwachtingen veranderen én bracht tegelijkertijd een nieuw vraagstuk met zich mee: moeten we de student in plaats van minder niet méér naar school halen, waarbij een grotere nadruk wordt gelegd op socialisatie?

De nieuwe generaties studenten Z en Alpha komen terecht in een wereld met nieuwe nog onbekende problematieken, innovaties en veranderingen die elkaar op een rap tempo gaan opvolgen. Aan huisvesting de taak om er continu voor te zorgen dat het aanbod aan gebouwen en faciliteiten voldoet aan die veranderende vraag. Ronny ambieert dan ook om gezamenlijk een visie voor huisvesting te ontwikkelingen op hoe de basiselementen van het onderwijs – kennis, socialisatie en zelfontwikkeling – nog beter kunnen worden gekoppeld aan toekomstbestendigheid.

De kracht van een sterkte koppeling tussen onderwijs en maatschappij

Een van de aspecten waar Summa College prioriteit aan stelt en waarvan Ronny verwacht dat dit in het gehele Nederlandse onderwijs toe zal nemen, is de integratie van het onderwijs en de maatschappij. Dit gaat de komende jaren in een stroomversnelling komen en brengt direct een andere blik op de vastgoedportefeuille van de toekomst met zich mee. Wat niet leidt tot één schoolgebouw, maar diverse onderwijslocaties verweven door de stad of zelfs steden. De koppeling tussen het onderwijs en de maatschappij werkt innovatie en toekomstbestendig onderwijs in de hand en is daarmee een kracht die moet worden benut.

Een mooi voorbeeld van onderwijs binnen een ecosysteem is de Summa locatie op de Automotive campus in Helmond. Deze bevindt zich middenin de praktijk. Hierdoor vindt een combinatie plaats van theorie, praktijk en een samenwerking met de industrie en innovaties in het vakgebied. Een andere samenwerking vindt plaats op het Microlab waar de Start-up school gevestigd is. Een plek dat zich heeft ontwikkeld tot een waar ecosysteem, waarin het onderwijs kan samenwerken met allerlei bedrijven. Een formule die blijkt te enthousiasmeren; studenten die normaliter om 16:00 uur snel naar huis vertrekken blijven hier nog regelmatig drie uur langer doorwerken.  

Een flexibele beroepsbevolking & circulaire huisvesting

Daarbij werkt Summa College aan de overgang van een traditioneel diploma naar een talentenpaspoort en verwacht Ronny dat ook dit impact zal hebben op de onderwijsgebouwen van de toekomst. Meer vanuit het talent van de student werken in plaats van het volgen van een strak stramien omdat dat hoort bij een opleiding voor één specifiek vakgebied, maakt de vakmensen van de toekomst flexibeler. Talenten hebben immers veelal een overlap met meerdere disciplines. Waar in het Hoger Beroepsonderwijs al wordt gewerkt met minors om studenten zich te laten verdiepen en ontwikkelen in andere vakgebieden dan hun studiekeuze, is dit in het Middelbaar beroepsonderwijs nog niet het geval.

Waar het inspelen op de ontwikkelingen in maatschappij, de benodigde beroepsbevolking en flexibiliteit vorm zullen geven aan de invulling van het toekomstig onderwijs, zal huisvesting hierin mee moeten gaan. Hoe het gebouw – of de gebouwen en locaties – eruit komen te zien is nu niet al in kaart te brengen. Het past zich voortdurend aan op de toekomstvraag en wordt daarmee circulair. Ofwel: het schoolgebouw van de toekomst is nooit af. 

Het laatste nieuws

© 2021 Schoolgebouw van de toekomst  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring