‘Regeerakkoord geeft aan dat actievoeren loont’

Actievoeren loont. Dat is volgens AOb-voorzitter Tamar van Gelder de belangrijkste les uit het regeerakkoord, dat vandaag is gepresenteerd. “Er staan een aantal zaken in waar wij al jarenlang voor strijden. Zoals het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs.”

De loonkloof, het verschil in salaris tussen leraren basisonderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs, wordt gedicht. Dat staat in het regeerakkoord dat vandaag is gepresenteerd. Ook wordt het voortgezet speciaal onderwijs, dat nu nog valt onder het primair onderwijs (po), ondergebracht bij het voortgezet onderwijs (vo). En er lijkt een eerste stap te worden gezet naar een stabiele financiering van het wetenschappelijk onderwijs.

“Dat zijn punten waar wij al jarenlang voor strijden”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Als het regeerakkoord één ding laat zien, is het dan ook dat actievoeren loont. Dáárvoor zijn al die leraren, ondersteuners en schoolleiders keer op keer naar demonstraties gekomen, in hun regio en in Den Haag. Dáárvoor hebben we allemaal in de modder gestaan op het Malieveld. Het heeft heel veel bloed, zweet en tranen gekost, maar het staat nu echt zwart op wit.”

‘Het lerarentekort kan volgens informateur Koolmees niet binnen één kabinetsperiode worden opgelost. Dat vind ik wel een schokkend gebrek aan ambitie’

Het regeerakkoord bevat verder een aantal punten waar iedereen in het onderwijs achter kan staan. Zo moeten investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas gaan, via het systeem waarmee ook de werkdrukmiddelen in het po zijn verdeeld. En wordt de zeggenschap van schoolleiders en leraren versterkt.

Voorjaarsnota

Veel andere zaken moeten nog worden uitgewerkt, waarschuwde informateur Koolmees bij de aanbieding van het akkoord. Volgens hem is de Voorjaarsnota de plek waar de diverse plannen, samen met de Tweede Kamer, concreet worden ingevuld. Ook op het gebied van het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs is er nog veel onduidelijk over hoeveel geld en nu voor precies welke maatregelen beschikbaar is.

Lerarentekort

Het probleem van het lerarentekort kan volgens Koolmees niet binnen één kabinetsperiode worden opgelost, omdat er domweg onvoldoende leraren zijn. “Dat vind ik wel een schokkend gebrek aan ambitie”, zegt Van Gelder. “Het woordje ‘lerarentekort’ staat één keer in het regeerakkoord, en dan alleen nog met de opmerking dat de huidige leraren meer uren zouden moeten werken. Alsof dat mogelijk zou zijn, met de huidige werkdruk.

Om dat tekort aan te pakken moet er volgens Van Gelder meer gebeuren. “We moeten veel meer mensen overtuigen om het mooiste vak van de wereld op te pakken – of opnieuw op te pakken, als ze het onderwijs verlaten hebben. En we moeten zorgen dat we de huidige leraren voor ons vak behouden, ook in het voortgezet onderwijs en het mbo.”

Cao

Het akkoord meldt dat er één gezamenlijke cao komt voor het po en het vo, waar ook bestuurders onder vallen. “Het werd hoog tijd dat bestuurders ook onder de cao gaan vallen”, zegt Van Gelder. “Verder gaan we kijken hoe dit onderwerp in de praktijk gaat uitpakken. Ik nodig de nieuwe bewindslieden uit om dit coalitieakkoord met ons samen uit te werken.”

Onderhandelingen

Van Gelder gaat bij dat overleg en bij onderhandelingen, voortaan graag direct aan tafel met de minister. “Het onderhandelen over loon met onderwijskoepels zoals de PO-raad en de VO-raad is wat mij betreft passé. Want die koepels zijn weer afhankelijk van hoeveel geld ze van de minister krijgen. We willen ook voorkomen dat er een nieuwe loonkloof ontstaat tussen beide sectoren. Dan kunnen we beter direct met die minister onderhandelen. En ik verwacht dat de nieuwe bewindspersonen echt het vuur uit de sloffen gaan lopen voor het onderwijs.”

Getal

Bij actievoeren en onderhandelen geldt de macht van het getal: hoe meer leden, hoe meer resultaat de vakbonden kunnen behalen. “Dat blijkt maar weer uit dit regeerakkoord”, zegt Van Gelder. “Er staan veel goede dingen in, maar er staan ook veel dingen niet in – of onvoldoende. Daar moeten we met z’n allen voor aan de bak, in het belang van ons onderwijs en van onze leerlingen. Ik zeg dan ook uit de grond van mijn hart: word lid. En als je al lid bent, maak een collega lid. Samen staan we sterk, dat blijkt maar weer.”

Geschreven door aob.nl

Het laatste nieuws

© 2021 Schoolgebouw van de toekomst  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring