Een interview met Erik Woning, huisbaas van het Techniek Innovatie Huis.

Wanneer we het hebben over het schoolgebouw van de toekomst, dan is het Techniek Innovatie Huis van het ROC Mondriaan daar bij uitstek een voorbeeld van. In 2017 opende dit gebouw als eerste onderwijslocatie in Nederland waar – zoals de naam al aangeeft – wordt gewerkt met de nieuwste technieken en innovaties voor een toekomstbestendig Nederland en de bijbehorende beroepsbevolking. Wij spraken huisbaas Erik Woning over de locatie en vernieuwing in het onderwijs.

Op de techniekcampus, waar het Techniek Innovatie Huis onderdeel van is, komen studenten van de vijf Techniek en ICT-opleidingen van het ROC Mondriaan samen. Hier duiken studenten in de nieuwste innovaties zoals VR, 3D-printen en robotisering, doen zij kennis en vaardigheden op, experimenteren zij hiermee en gebruiken zij hun creativiteit om oplossingen te bedenken en te creëren voor het verbeteren van de samenleving. Altijd staan de begrippen innovatie, onderwijs en technologie centraal, en het liefst in een gebalanceerde mix waar de vlakken elkaar in het midden ontmoeten, aldus Erik. Als projectleider, of betergezegd huisbaas, is hij de schakel bij alles wat er op de locatie gebeurt. Alhoewel innovatie een breed begrip is, betekent innovatie voor hem het anders kijken naar uitdagingen of problemen. Niet doen wat je hiervoor al deed, maar op gestructureerde wijze tot nieuwe inzichten komen.

Buiten de gezette kaders stappen

Waar menig klaslokaal op traditionele wijze is ingedeeld met een whiteboard, stoelen en tafels, pakt het Techniek Innovatie Huis het anders aan. Het draait hier immers echt om het beleven van de nieuwste technieken en aansluiting bij de belevingswereld van de studenten en het desbetreffende vakgebied is daarbij van cruciaal belang. Dat vraagt om een fysiek andere omgeving én ruimtes en tools die meebewegen met de snel veranderende wereld. Een mooi voorbeeld hiervan is het Esports Lab dat net is geopend, waar studenten alles leren over deze nieuwe industrie die inmiddels net zo professioneel is ingericht als de fysieke sportwereld. Ook ontwikkelde de onderwijslocatie in coronatijd de Blended Learning studio, waar met én voor docenten professioneel digitaal leermateriaal wordt gecreëerd om het leren op afstand gemakkelijker en boeiender te maken voor de studenten. Denk aan kennisclips, animaties of docenten die via een livestream te zien en te horen zijn, inclusief hun (interactieve) presentatie. Momenteel is Erik bezig om een International Hub te bouwen. Het ROC Mondriaan werkt veel samen met andere landen en onderwijsinstellingen, maar wat deze projecten precies inhouden is voor personen die hier niet bij betrokken zijn veelal onbekend. De International Hub zal dit veranderen. Hier worden de samenwerkingsverbanden en contacten zichtbaar en wordt kennis optimaal benut. Hiervoor bevat de Hub de juiste tools voor videoconferences met flexibele opstelling en mogelijkheden om de bepaalde sfeer toe te voegen in lijn met de desbetreffende bijeenkomst. Zo’n vernieuwende aanpak waarin wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, is in een branche die georganiseerd is in kaders nog niet zo makkelijk te realiseren vertelt Erik. Maar zonder wrijving geen glans. Brengen plannen een discussie op gang? Dan ziet hij dit veelal juist als een teken dat de juiste richting is ingeslagen.

Een sterke connectie tussen het bedrijfsleven en onderwijs

Ook een ander inzicht uit de eerste topdialoog van ‘Het Schoolgebouw van de Toekomst’, het naar binnenhalen van de buitenwereld, wordt in het Techniek Innovatie Huis verwezenlijkt. Het bedrijfsleven wordt in het onderwijs geïntegreerd en studenten worden gemotiveerd om naar buiten te bewegen en als een frisse wind bedrijven te helpen om te vernieuwen. Goede samenwerkingsverbanden zijn hiervoor de sleutel, vertelt Erik. Dat het ROC Mondriaan bekend staat om studenten die na afronding van hun studie direct een baan aangeboden krijgen, biedt hiervoor het bewijs.

 

Ook inspireert het bedrijfsleven de onderwijsprogramma’s van het Techniek Innovatie Huis. Het belangrijkste actuele onderwerp is zonder twijfel de energietransitie. Om dit in goede banen te leiden is technisch opgeleid personeel cruciaal. Om die reden is het Techniek Innovatie Huis een plek die allerlei projecten op het gebied hiervan initieert en faciliteert.

Meer vrijheid, verantwoordelijkheid en overlap in disciplines

Wat voor nieuwe ruimtes en technieken we de komende tijd in de onderwijslocatie gaan zien, is in een schoolgebouw dat meebeweegt met de toekomst logischerwijs nog vloeibaar. Wel zullen bepaalde thema’s altijd bovenaan Erik’s lijstje blijven staan en – zo hoopt hij – ook bij andere Nederlandse onderwijsinstellingen. Ten eerste het blijven versterken van de uitwisseling van innovaties vanuit het onderwijs en onderzoek. Deze kennis en vernieuwing met goed opgeleide studenten moet worden overgebracht naar het bedrijfsleven om de samenwerking met het bedrijfsleven verder versterken. Ook geeft Erik aan dat hij graag zou zien dat studenten steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid zullen krijgen voor hun eigen lesprogramma’s. Hoe mooi zou het zijn als studenten met eigen ideeën en projectvoorstellen komen en die écht kunnen verwezenlijken in een door de school gefaciliteerde werkplaats? Écht dingen creëren die relevant en waardevol zijn voor de buitenwereld; moet je eens nagaan wat dit zal doen met hun motivatie en het leerproces.

 

Tenslotte zal het Nederlandse onderwijs de huidige denkwijze en inrichting in losstaande opleidingen moeten overstijgen. Studenten van verschillende disciplines en opleidingsniveaus zullen elkaar al in het onderwijs tegen moeten komen door te werken met thema’s en projecten. Na het behalen van een diploma werkt dit immers ook zo. Aan het onderwijs om dit te faciliteren.

Het laatste nieuws

© 2021 Schoolgebouw van de toekomst  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring