De toekomst van de studentenpas – René de Koster

De snel gaande technische innovatie, brengt ook vernieuwing met zich mee in de educatie sector. Op het gebied van (online) lesgeven, maar zeker ook wanneer het gaat om authenticatie en betalingen van studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen. De studentenpas speelt hierin de hoofdrol en is onderhevig aan veranderingen en ambitieuze toekomstplannen. René de Koster, Project & Application Manager van Wageningen University & Research (WUR) en voorzitter van de European Campus Card Association (ECCA), weet hier alles van. Wij gingen met hem in gesprek. 

De studentenpas geeft studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen toegang tot alle faciliteiten waar authenticatie en betalingen bij komen kijken; van toegang tot het gebouw en ruimtes, tot betalen voor catering, vending machines, printen en kopiëren. Als Project & Application manager is dit exact waar De Koster zich mee bezig houdt bij Wageningen University & Research. Daarnaast werd hij door zijn opgedane internationale ervaring vier jaar geleden gevraagd om voorzitter te worden van de European Campus Card Association (ECCA). Deze organisatie heeft als doel om een platform en een spreekbuis te zijn op het gebied van identificatie, autorisatie en uitwisseling van gegevens van en over studenten. 

Van fysiek naar digitaal

Waar elke universiteit in de wereld gebruik maakt van de studentenpas, is de uitvoering voor ieder verschillend. Elke universiteit gebruikt een eigen kaart, inclusief eigen techniek en uitgekozen diensten die hiermee gebruikt en betaald kunnen worden. Zo kunnen universiteiten ervoor kiezen om naast de basisaspecten voor toegang, catering en additionele faciliteiten op de instelling, kortingen aan te bieden in winkels en cafés. Ook zijn mealplans in landen als Amerika en Canada een belangrijke dienst die is toegevoegd en kunnen studenten in Zwitserland met hun studentenpas reizen met het openbaar vervoer.

Wel geeft De Koster aan dat er een gemeenschappelijke trend te zien is; de verschuiving van de traditionele plastic pas naar de smart phone. Steeds meer universiteiten oriënteren zich op de overstap en logischerwijs maken steeds meer aanbieders van de passen daarmee de switch naar een online oplossing. Zo’n overstap realiseer je voor een volledige onderwijsinstelling echter niet even zomaar, vertelt De Koster. Allereerst moeten de bestaande passen worden ingewisseld voor de online oplossing, zoals een mobiele app. of moet er juiste gekozen worden voor een hybride oplossing waar het plastic naast de smartphone blijft bestaan. Om een beeld te geven van de omvang van zo’n project: op de WUR gaat het om zo’n 13.000 studenten, 8.000 medewerkers en gastbezoekers. Daarbij moeten alle toegangssystemen worden aangepast en de bestaande kaartlezers opnieuw worden geprogrammeerd. Afhankelijk van de onderwijsinstelling brengt dat tussen de €100.000 tot €1.500.000 aan kosten met zich mee.
Daartegenover staat meer gebruiksgemak voor de studenten en medewerkers, meer eenvoud en efficiëntie bij het toevoegen van nieuwe diensten en het is bovendien de duurzame keuze. De Koster verwacht de voordelen van digitalisering het zullen winnen van de uitdagingen. Ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen op grotere schaal.

Van onderwijsinstelling naar (inter)nationaal

Met het oog op de 10% van alle studenten die tijdens hun opleiding een bezoek brengen aan een andere binnenlandse of buitenlandse universiteit voor een cursus of exchange programma, is het wenselijk om een landelijke studentenpas te ontwikkelen, de EU pleit zelfs voor een Europese. Echter, zullen er antwoorden moeten komen op een breed scala aan vraagstukken. Zo zal de nieuwe oplossing voor iedere onderwijsinstelling modulair moeten zijn en moeten voldoen aan hoge normen op het gebied van veiligheid en databeheer, om nog maar niet te spreken over de angst voor eventuele hacks. Grotere plannen, maar daarmee ook grotere uitdagingen.

Momenteel zijn diverse projecten opgezet om de mogelijkheden in kaart te brengen en de ontwikkeling in werking te zetten, waar ECCA een rol in speelt. De Koster geeft aan dat het mogelijk maken van veilige elektronische gegevensuitwisseling de eerstvolgende innovatie zal zijn. Waar dit proces nu nog via papier verloopt, zal een AVG-bestendige manier moeten worden gevonden om dit te digitaliseren. De organisatie is momenteel in gesprek met de EU, waarbij de mogelijkheden in kaart worden gebracht voor een techniek die gebaseerd is op het digitale rijbewijs, de studenten identifier. Gelijktijdig zijn er ontwikkelingen gaande voor een studentenpas op Europese schaal. Waar één studentenpas en systeem voor alle universiteiten en faciliteiten in Europa de voorkeur zou hebben, geeft De Koster aan dat dit de komende jaren wel erg ambitieus is. De transformatie zal stapsgewijs plaatsvinden; allereerst naar een digitale pas per onderwijsinstelling en per land in combinatie met een losse Europese pas, om vervolgens de ambitie voor volledige integratie te realiseren.

De trends en toekomstambities op het gebied van de studentenpas, verhoogt de urgentie voor onderwijsinstellingen uit binnen- en buitenland om visies, ideeën en best practices te delen. De Koster ziet dit terug in een toename in aandacht voor de activiteiten van ECCA. Een mooie ontwikkeling vindt hij: het vormgeven van de beste oplossing – voor nu én de toekomst – en de implementatie staat of valt met draagvlak.

 

Het laatste nieuws

© 2021 Schoolgebouw van de toekomst  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring